miercuri, 21 martie 2012

Bibliografie la legea a persoanelor cu diazibilități


* Legea nr. 448/ 06 (republicata), privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
* Criterii medicale prevazute in anexa 1 la Ordinul Ministrului Sanatatii si Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap nr. 39/11/2000 privind infintarea comisiilor de expertiza medicala a copilului cu handicap si aprobarea criteriilor medicale de incadrare a copilului cu varste cuprinse intre 0-18 ani in categoria de handicap;
* Legea nr.519/12iulie 2002, pentru aprobarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
* Legea nr. 343/12 iulie 2004, pentru modificarea si completarea OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu hanicap;
* Hotararea de Guvern nr. 1437/24 septembrie 2004, privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
* Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
* Normele Ministerului Educatiei Nationale nr. 9233/8februarie 1995, privind pregatirea scolara la domiciliu a persoanelor nedeplasabile;
* Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 4378/7 decembrie 1999, privind reorganizarea invatamantului special;
* Ordinul nr. 80/2004, privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;
* Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in gradul de Handicap;
* Ordonanta de urgenta nr. 14/2007, pentru modificarea si complementarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
* Hotararea nr. 268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
* Hotararea nr. 430/16 aprilie2008, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

De retinut! Art. 15(1)Peroanele cu handicap au acces liber si egal la ori ce forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. (Legea nr. 448/2006)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu